Sokratovský dialog

Lež

07.01.2018

S: Milý příteli, co si myslíš o lhaní?