Lež

07.01.2018

S: Milý příteli, co si myslíš o lhaní?

A: Jsem si jist, že lhaní je velice špatné a že by se měla říkat pravda a jenom pravda.

S: To je velmi dobrá a přímo ukázková úvaha, ale na druhou stranu nemyslíš si, že pravda může někdy ublížit více než lež?

A: Opravdu by sis přál, aby ti lidé tobě blízcí lhali a nikdy ti neříkali pravdu?

S: To ovšem ne, příteli! I přes to si uvědom, kolikrát ti tví blízcí pravdou ublížili více, než kdyby ti zalhali.

A: Hm...., vskutku máš pravdu, i přesto bych ale chtěl, aby byli ke mně mí blízcí upřímní.

S: Zajisté. Ale nechtěl by si i přes to zabránit těm všem tragédiím, třeba i jen malou lží.

A: Ano, to bych asi skutečně chtěl.

S: Souhlasíš v tom případě, že je lež v životě důležitá?

A: Souhlasím, milý příteli.