Mé zaříkání

07.01.2018

Tam kde je sníh nejmodřejší

zamrzly pomněnky

a v mých očích úlekem zmizela slzička Panny Marie

už nejsem rozumná žena

mávnutím proutku z vrbiček

je ze mě děvčátko

opuštěná pouť navečer není smutnější

chodit po ledu nejtenčím dovedu

stejně i lovit na dalekém severu

a stloukat mýdlo a rodit děti jiných

číst stopy a ledovce

vědět kam plují a že život má smysl

když se po něm neptám

proto mlčím a toužím

sama na dalekém severu.